Jennifer Forsberg

Epost: info@jenniferforsberg.com

Nettsted: www.jenniferforsberg.com

CV (pdf)>

 

Mitt arbete kretsar kring det mest basala i det att vara människa. Jag arbetar med, och försöker visualisera, olika bilder av “jaget”. Ofta försöker jag göra detta genom att använda välkända former, såsom hus, färdmedel, möbler och liknande objekt. Jag vill problematisera “jaget” i en samtida kontext; dess behov av att färdas, fly, stanna, kommunicera och navigera.

De enkla former jag använder kan jämföras med iden om pictogram, ett bild alfabet, med vilket man kan uttrycka saker både visuellt och litterärt på samma gång.

Materialet och tillverkningsprocesserna med keramik kan ibland fungera som metaforer, vilka jag försöker använda mig av. Kombinationen av det konceptuella innehållet och perseptionen av materialet försöker jag genom form och arrangemang skapa en värld där man kan röra sig mellan flera lager av medvetandet då man betraktar ett verk.

Tilbake

Jennifer Forsberg