Anne Helen Mydland

Epost: ahm@khib.no

CV (pdf)>

 

Jeg forteller historier.
Hvert menneske er bærer av historier, sine egne, familiens, andres. Disse historiene, hvor trivielle eller vanlige de synes å være, er viktige og identitetsskapende. Jeg utforsker disse fortellingene, med spesiell vekt på bruk av gjenstanden som historieforteller.

Dette har jeg hovedsaklig arbeidet med på to måter:
Med figurinen/porselensfiguren, hvor jeg formidler mine fortellinger gjennom et skulpturelt gjenstandsrepertoar, hvor skulpturtradisjonen forenes med hverdagens nips og figuriner. Tidliger har jeg utforsket et rom mellom fortelling og myte, det verdslige og det hellige, ved å kombinere et katolsk formspråk med mine personlige historier.

Det andre er ready-mades knyttet til hverdag, spesielt serviser. Kopper, tallerkener, porselensserviser er tett knyttet til familiens historier brukt i familiens samlinger, middag, kaffeslabberas, jul, bryllup, begravelse. Måltidet er familiens ’samlingsrite’ og porselenet ’ritets’ objekter. Disse gjenstandene blir som suvenirer og relikvier for familiens kollektive og individuelle hukommelse, som skaper et bindeledd og kontinuitet til historien.

Tilbake

Anne Helen Mydland