Kjell Rylander

Epost: kjell.rylander@chello.se

CV (pdf)>

 

Med närbilder från vår vardag som utgångspunkt, intresserar jag mig för konstruktioner och rekonstruktioner kring existensiell problematik.

Arbetena behandlar frågor kring samhälle och evighet, individ och ögonblick.

I många av mina objekt har jag till stor del utgått från mitt tidigare arbete som byggnadssnickare.

Jag har ställt frågor om hur mitt vardagliga perspektiv var då, och närmat mig materialen på ett sätt som liknar hur jag jobbade som snickare.

Tilbake

Kjell Rylander