Eva Schjølberg

Epost: eschjoel@online.no

Nettsted: www.kunst.no/evaschjolberg

CV (pdf)>

 

Jeg arbeider tredimensjonalt med objekter, skulptur og installasjon. I hvert nytt prosjekt utforsker jeg muligheter i forhold til form/materiale/teknikk og hvordan jeg kan kommunisere gjennom opplevelsen av helhet og detaljer.

Materialet mitt er tekstil og tidligere laget jeg klær og skulpturelle plagg eller klesobjekter.

Klær er nært forbundet med kropp og menneske og har derfor et stort potensiale for uttrykk som kan berøre sider ved det fysiske, mentale og følelsesmessige.

De siste årene har jeg jobbet mer med tekstil form og sted, mentale rom eller tilstander.

En viktig inspirasjonskilde er tanken bak japansk teseremoni der mennesker ved å utføre en tilsynelatende dagligdags handling sammen gis mulighet for opplevelse av noe nær meningen med livet.

Tilbake

Eva Schjølberg