Franz Schmidt

Epost: franzpetter@yahoo.com

CV (pdf)>

 

Materialet mitt er tekstil. Jeg vever, farger og syr. I utstillingsprosjektene jeg har gjort har jeg presentert vevde stoffer som bilder, som objekter i installasjoner og sydd til klær.

Jeg vektlegger det vevde materialets taktile kvaliteter i like stor grad som det visuelle, og jeg undersøker hvordan stoff relaterer seg til kroppen i fenomenologisk sammenheng.

Begrepene nærhet, skjønnhet og kropp er sentrale i arbeidet mitt.

Med nærhet mener jeg det å være bevisst hvordan et stoff kjennes mot huden, hvordan det for eksempel oppleves å legge seg i nyvasket sengetøy som har tørket i solen.

I forhold til skjønnhet er jeg opptatt av å se det vakre i mindre ting i hverdagen. Det kan være en opplevelse som kommer uventet og som både i tid og i sammenstillinger av elementer vekker oppmerksomhet.

Jeg beskriver skjønnheten ved fysiske objekter, og jeg vektlegger nærheten; at det er en intim opplevelse. Knyttet til dette stiller jeg spørsmål om hvordan vi tar til oss det som er vakkert, og hva oppmerksomhet om skjønnhet har å si for hvordan vi er tilstede i verden.

Tilbake

Franz Schmidt