Kari Steihaug

Epost: post@karisteihaug.no

Nettsted:www.karisteihaug.no

CV (pdf)>

 

I mine installasjoner er jeg opptatt av visuelle og idémessige muligheter i forflytningen fra kroppen til rommet.

Jeg arbeider med langsomme prosesser, og ønsker å gi oppmerksomhet til noe uavklart; en garderobe i oppløsning, overgangen fra en form til en annen, det tapte og ufullendte. I mine arbeider er det alltid noe som pågår, løses opp, endres og bindes sammen. Rester av klær som idé og materiale har i seg både et fravær og et nærvær til kroppen. Ved å rekke opp deler av håndstrikkede plagg, spole tråder tilbake, strikke videre der andre slapp, vil jeg ta vare på den omsorg og historie som finnes der, samt bygge opp større sammenhenger hvor andre betydninger, erfaringer og følelser kan få plass.

I to av mine prosjekter er det å samle over tid sentralt; I Minnesmerker,1989-dd, utgjør merkelapper fra utslitte klær, sortert og systematisert i ulike kategorier og emner, en tekstilhistorisk og personlig samling. I Arkiv; De Ufullendte og Mislykkede, 2000-dd. samler jeg inn, dokumenterer og katalogiserer strikketøy som aldri ble ferdig og historiene bak disse.

Det er mange hender som har strikket i mine installasjoner, kjente og ukjente, men klærne er gjenkjent og gjenfortalt. Det å fortsette på noe som er og har vært er for meg en måte å «koble meg til» eller «holde fast» i en større fortelling og syklus, om generasjoner og levd liv, om tid og forgjengelighet.

Jeg søker et poetisk rom med flere lag av tid; mellom erindring og forventning, skjørhet og skjønnhet.

Tilbake

Kari Steihaug