Prosjekt

Målet med utstillingen er å debattere og styrke kunsthåndverkets identitet i en tid hvor begrepet er i ferd med å forsvinne. Det er nødvendig å revitalisere kunsthåndverkets estetiske tradisjon, og tydeliggjøre kunsthåndverket som en selvstendig estetikk. Som billedkunsten er også kunsthåndverket en meningsbærende kunstform som kommenterer virkeligheten. Det er denne estetikken vi ønsker å kaste lys over.

Intensjon er å løfte fram kunsthåndverkets meningsbærende potensiale gjennom:

Begrepet hverdagsliv /everyday life danner interessante forståelsesrammer for kunsthåndverket og åpner for et stort meningspotensiale. Utstillingen tar derfor sikte på å undersøke aspekter omkring hverdagsliv, og å presentere ulike tilnærmingsmåter til begrepet hverdagsliv gjennom en kunsthåndverkspraksis.

Utstillingen inneholder enn del bestående av inviterte kunstnere fra Skandinavia, en juryert del samt en presentasjon av studentarbeider. I tillegg arrangeres det seminar som belyser temaet kunstteoretisk og filosofisk.

Utstillingen er et samarbeid mellom Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, og er støttet av Norske Kunsthåndverkere og Norsk Kulturråd.

Utstillingen åpnet 27. oktober 2007 kl 13.00. Bilder fra åpningen>

The project has developed and continues with an exhibition and a seminar at Galleri Norsu in Helsinki, Finland, from 29th of March 2008 until 3rd of May 2008. More information>

Prosjektbeskrivelse (pdf)> (åpnes i eget vindu)

Du trenger Acrobat Reader for å åpne pdf'ene. Hvis du ikke har programmet fra før, kan du laste ned gratis her.

© Copyright Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge 2006. All rights reserved. © Foto: utstillere/ BONO 2006. Site design: Morf